Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Ketkä tekevät sote-uudistuksen?

Julkaistu:

3.10.2022

Olemme pian siirtymässä kohti sote-uudistusta ja hyvinvointialueiden konkretiaa. Sote-uudistus on meidän kaikkien yhteinen asia. On hyvä hetki tarkastella sitä, kuinka monitoimijaisesta muutoksesta on kyse ja mitä vaikutuksia uudistuksella on elämääsi ja yhteisöösi. Mitä ohjeita voisin antaa kuntalaisena ja yhteiskunnallisen yrityksen edustajana itselleni ja muille hyvinvoinnin rakentajille?

Päättäjät. Aluevaltuutetut tulkitsevat lainsäädännön kokonaisuutta ja ottavat huomioon hyvinvointialueiden kunnianhimoiset palvelustrategiat. Palveluntuottajan näkökulmasta toivoisin sitä mitä niin kovin muukin: Hyvinvointialueiden itse tuottamien palvelujen kustannusrakenteen selvittämistä, jotta yksityisiä ja julkisia palveluntuottajia voidaan vertailla keskenään. Näkyykö hyvinvointialueiden palvelustrategioissa aito monituottajuus? Julkisten resurssien lisäksi yritysten ja järjestöjen resurssit tulisi ottaa käyttöön. Rahoituskysymykset haastavat, mutta kuntalaisten edustajan tehtävänä on pohtia kokonaisuutta kuntalaisen näkökulmasta. Perehdy ja vaadi. Tutki muiden alueiden rakenteita ja innovaatioita. Viesti ja ota vastuu.  

Kansalaiset. Kansalaisena pääsen testaamaan toimivatko uudistuksen palvelut tavoitteiden mukaisesti. Minulla ja Sinulla on oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa sote-uudistukseen. Kysy itseltäsi, saatko sitä palvelua, jota tarvitset ja joka on sinulle lainsäädännössä taattu? Saatko palveluita oikea-aikaisesti, voitko luottaa hyvinvointivaltioon jatkossakin? Mikä on oma osuuteni uudistuksesta? Olenko valittaja vai vaikuttaja? Vaikutanko, osallistunko, viestinkö? Jos itselläsi ei ole voimavaroja tai mahdollisuuksia siihen, pyydä apua. Jos läheiselläsi ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa, anna apua. Hyvinvointialueiden osallisuuslautakunnat, erilaiset asiakasraadit sekä lakisääteiset asiakasneuvostot ovat virallisempia vaikuttamiselimiä, jos haluat osallistua aktiivisesti sote-uudistuksen onnistumiseen.

Yritykset. Yritys ei toimi irrallaan muista eikä yksin. Yrittäjänä ja yrityksen edustajana voit osallistua kuntalaisten hyvinvoinnin rakentamiseen yritysvastuun näkökulmasta. Yritysvastuu on sitä, että kannat toiminnallasi vastuuta ihmisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta. Liian usein nostetaan pelkkä ympäristö vastuullisuusnäkökulmaksi. Perinteiset luontoa säästävät kestävän kehityksen kriteerit ovat aika konkreettisia ja helppoja sanoittaa. Voisiko yritys nousta seuraavalle tasolle ja kantaa yhteiskunnallista vastuuta esimerkiksi työllistämällä osatyökykyisiä? Sosiaalisen investoinnin malleja on jo olemassa, mutta muitakin hyvinvoinnin tukemisen keinoja on varmasti vielä keksimättä ja kokeilematta.

Järjestöt. Kansalaistoiminnan lisäksi järjestöt tuottavat myös sote-palveluita. Hyvinvointia ja terveyttä (Hyte) tukevan toiminnan on liityttävä johdonmukaisemmin palvelujärjestelmään ja toisaalta kansalaisyhteiskunnan tulisi luoda yhteisöjä ja kohtaamispaikkoja, joissa yksilö voi toimia ilman palvelupolkuajattelua. Jokainen mahdollisuus sosiaaliseen kiinnittymiseen auttaa yksilöä pärjäämään elämässä. Digitaaliset kohtaamispaikat voivat parhaillaan tuottaa saman kokemuksen. Järjestöjen ja hyvinvointialueen yhteistyö nousee sote-uudistuksessa merkittäväksi hyvinvoinnin rakentajaksi. Järjestö, tee siis yhteistyötä rohkeasti. Pelkkä yhteistyön rakenne ei itsessään tee hyvinvointia, ihmiset tekevät. Kun tuet hyvinvointialuetta, hyvinvointialue tukee sinua.  

Opettajat ja oppijat. Koulutusorganisaatio tuottaa sote-ammattilaisia kuntalaisten hyvinvoinnin varmistamiseen. Oppilaitokset tekevät jatkossakin yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa, tutkivat, innovoivat ja uudistavat. Voisivatko oppilaitokset kysyä itseltään, saammeko osaavia ammattilaisia työelämään ja miten kuntalaiset kiinnostuisivat sote-alasta? Opiskeluympäristöt ovat nykyään upeita ja innostavia mikrosysteemejä, mutta niiden vaikutukset ulottuvat mikrotasoa kauemmaksi. Opiskelijana kyseenalaista sekä oppilaitosten että työpaikkojen vanhat toimintatavat. Sinä olet liian tärkeä tulevaisuuden tekijä pelkästään suorittamaan. Sinähän olet jo oppinut sen, että työelämä ei ole koko elämä, mutta kun elät sitä, elä täysillä ja elä ihmisille!

Hyvinvointialueet. Sote-palveluiden järjestäjä tekee palvelut. Millaisten rakenteiden ja prosessien avulla kuntalaiset saavat palvelut oikea-aikaisesti ja tarpeenmukaisesti? Onko sote-asiakkaan kohtaaminen inhimillistä? Viranomainen, pohdi jatkuvasti sitä toteutuuko Yhdeltä luukulta -periaate aidosti. Palveluohjauksen tulisi olla nopeaa, mieti pääseekö kuntalainen palveluihin ennen kuin on liian myöhäistä. Voisitko sanoa, että palvelut on toteutettu ihan vanhanaikaista maalaisjärkeä käyttäen vai ohjaatko asiakkaan vielä liian helposti ”toiseen huoneeseen”, kuten eräs sote-viranomainen viisaasti sanoi. Tee palvelumuotoilua yhdessä palvelunkäyttäjien ja palveluntuottajien kanssa. Tällöin asiakaslähtöinen tuotekehittely voi oikeasti toteutua.  

Hyvinvointialueen työntekijä - työnantaja -ulottuvuus kantaa myös oman organisaation ulkopuolelle. Keskustele palveluntuottajien kanssa siitä, miten saamme henkilöstöä myös asiakkaallesi ostamiisi palveluihin. Mitkä voivat olla palveluhankintojen todelliset kustannusvaikutukset, jos keskityt pelkästään oman organisaatiosi henkilöstöstrategiaan? Saatko ostopalveluilta laatua ja kustannusvaikuttavuutta ja miten todennat sen? Älä unohda asiakkaan palvelukokonaisuutta tästäkään näkökulmasta katsottuna.

Mitä muita tahoja unohdin? Hyvinvointiagorakin on yksi hyvinvoinnin tekijä uudenlaisena keskustelun alustana ja alustajana. Emme voi parantaa hyvinvointia hetkessä. Joskus kun tekee hittejä, tulee pientä. Ja kun tekee pientä, tulee hittejä. Loppujen lopuksi oma asenteeni on se, joka ratkaisee. Työnnänkö käteni multaan vai hiihtelenkö vain rakenteissa? Kun mietin sitä, mietin yksilöä ja yhteisöä. Mietin itseäni yhteisön jäsenenä. Haluan viestiä yhteisön sisältä ja olla äänekäs tärkeiksi kokemissani asioissa. Älä sinäkään epäröi, jos sinulla on asiaa.

Tule mukaan keskusteluun!

Maria Korhonen

Toiminnanjohtaja

Mente