Yrittäjäosuuskunnan voitava osallistua sotealan tarjouskilpailuihin

Julkaistu:

16.9.2022

Merkittävä osa julkisin varoin tehdyistä hyödyke- tai palveluostoista kilpailutetaan. Osuuskuntien keskuudessa on herännyt huoli, että kilpailulain tiukka tulkinta voi pahimmillaan sulkea ne ulos sotepalveluiden tarjoajana. Tämä ei ole kenenkään etu.

Yrittäjäosuuskunnat ovat herättäneet kiinnostusta. Ne ovat osuuskuntia, joissa eri alojen tai saman alan pienyritykset ovat omistajajäseniä. Osuuskunnan tehtävät voivat tässä mallissa olla monenlaisia, esimerkiksi yrittäjien koulutus, myynnin ja markkinoinnin järjestäminen, asiakasneuvottelujen käyminen tai yhteisten tukipalvelujen järjestäminen. Mitä yrittäjät haluavat tällä saada aikaan? Osuuskunnan avulla yhdistetään voimia paremman laadun ja kustannustehokkuuden aikaan saamiseksi. Yrittäjät saavat paremmat resurssit hankkia laatujärjestelmiä ja kehittää omaa ammattitaitoa. Myös tehokkuus paranee, koska jokaisen ei tarvitse itse hankkia tukipalveluita, kuten kirjanpitoa, laskutusta tai toimitiloja. Esimerkiksi terapeutit tai kotipalvelujen tuottajat ovat kiinnostuneet osuuskuntamallin eduista.

Kilpailulaki lähtee siitä, että toistensa kanssa kilpailevat yritykset eivät voisi tehdä tarjouksia yhdessä. Mitä kilpailulla tässä yhteydessä tarkoitetaan? Jäävätkö esimerkiksi pienet terapiayritykset kokonaan ulos sotepalveluista, jos ne tekevät yhteistyötä? Näin ei tietenkään saa olla, koska ne eivät ole todellisia kilpailijoita isoissa sotekuvioissa. Nämä yritykset ovat niin pieniä, että ne harvoin kykenevät yksin tarjoamaan tarvittavia sotepalveluita. Ainoa tapa on tehdä yhteistyötä toisten yritysten kanssa. Yhteistyö on monesti järkevä organisoida osuuskuntamallilla.

Osuustoimintakeskus Pellervon analyysien mukaan suomalaiset osuuskunnat menestyvät hyvin ja tuovat hyvinvointia toimialueelleen. Sotealalla on tilaa osuuskuntamuotoiselle yrittäjyydelle, jossa osuuskunta ei maksimoi voittoja, vaan jäsentensä ja alueensa hyvinvointi. Yrittäjien yhteistyöllä tehostetaan palveluiden tuotantoa, jakelua ja laatua. Tämän ei pitäisi olla ristiriidassa kilpailulain kanssa, koska myös palvelun tilaaja eli julkinen sektori hyötyy.

Kari Huhtala

Osuustoimintajohtaja

Osuustoimintakeskus Pellervo

LinkedIn