Hyvinvointi
Agora

Hyvinvoinnin tekijöiden yhdistäjä.

Tervetuloa HyvinvointiAgoralle!

Agora

HyvinvointiAgora on Citizen Network Osuuskunnan hyvinvointitoiminnan edistämiseen kehittämä kansainvälinen konsepti – tulevaisuusorientoitunut tori jatkuvalle keskustelulle. Torille kokoontuu yhteisö, joka haastaa osallistujat nostamaan kissat pöydälle, vahvistamaan hyvinvointitoimijoiden sektorirajat ylittävää yhteisymmärrystä ja löytämään kestäviä ratkaisuja hyvinvoinnin rakentamiseen.

Kiitos mahdollisuudesta osallistua erinomaisesti fasilitoituun keskusteluun! Pitkästä aikaa oikeasti innostava kohtaamisen konsepti, joka antoi mahdollisuuden verkostoitua ja oppia uutta!

Toimitusjohtaja Hanna Hauta-Aho

Alustapalvelu Sociala Oy

Tapahtumassa käytettiin mielenkiintoisesti erilaisia tapoja käsitellä asioita. Näistä voimme ottaa oppia myös omiin tapahtumiimme.

Osuustoimintajohtaja Kari Huhtala

Osuustoimintakeskus Pellervo

HyvinvointiAgoralla olet osa dialogia, joka sanoittaa hyvinvoinnin uuden aikakauden konkretiaa hyvinvointialueiden organisoituessa. Olet mukana keskustelussa, jonka pohjalta tehdään ajankohtaisia nostoja mediaan, sosiaaliseen mediaan ja yhteiskunnan päättäjille koskien hyvinvointialueiden vahvuuksia sekä hyvinvointitoiminnan esteitä ja kehityskohteita.

Digiaikanakin yhteisö kaipaa välittömiä ja kasvokkaisia kohtaamisia. Siksi järjestämme alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä tapahtumia, jotka kokoavat hyvinvointitoimijat rakentamaan siltoja keskustelutoriksi soveltuvaan yhteiseen tilaan. Tuleviin ja menneisiin tapahtumiin voit tutustua täältä. Tapahtumien maksullisuus vaihtelee sen mukaan, millaiset kulut kukin tapahtuma tuottaa, millaisten kumppanien tapahtumaa järjestetään ja millaiset sponsorit tapahtumalle saadaan.

Citizen Network Osuuskunta, sen jäsenet ja kumppanit järjestävät myös Ratkaisuklinikoita, joilla tuotetaan pienryhmätoiminnan kautta konkreettisia ratkaisuja muun muassa tapahtumissa esiin nousseisiin yritysten, järjestöjen ja julkisten organisaatioiden haasteisiin. Klinikoilla myös valmennetaan hyväksi havaittujen ratkaisujen soveltamiseen kunkin omassa organisaatiossa. Riippuen klinikan tavoitteista ja järjestäjätahosta klinikat ovat joko maksuttomia tai maksullisia. Klinikat ovat joko maksuttomia tai maksullisia niiden tavoitteiden ja järjestäjätahon mukaan. Tulevista ja menneistä klikinoista voit lukea täältä.

Keskustelu ja yhteistyö HyvinvointiAgoralla jatkuu tapahtumien ja klinikoiden välillä. Tällöin alustana toimivat sosiaalisen median kanavat Facebook ja LinkedIn, joilla jaetaan tunnustusta tärkeistä ja innovatiivisista hyvinvointiteoista, nostetaan esiin haasteita ja ratkaisuja, luodaan yhteyksiä sekä jaetaan tietoa tulevista tapahtumista ja klinikoista.

Liity mukaan - torilla tavataan!

Menneet tapahtumat

HyvinvointiAgora2022

Maailman ensimmäinen HyvinvointiAgora-tapahtuma järjestettiin 12.10.2022 Helsingissä.

HyvinvointiAgora
12.10.2022 järjestettiin
upeassa Astoria-salissa

Mediat

Maailmanloppu saattaa vaikuttaa hyvinvointiimme

“Kaikki tapahtuu samaan aikaan! Tulevaisuus tuntuu hähmäiseltä, enkä tiedä mitä minun pitäisi siitä ajatella, varsinkaan tuntea tai mitä pitäisi seuraavaksi tehdä? Kiroan sitä, että minun pitää elää juuri nyt, näiden omien, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten jopa maailmanlaajuisten hyvinvoinnin ongelmien ja tavoitteiden keskellä. Kokien tuskaa, ahdistusta ja epävarmuutta. Kaikki tämä tieto tuntuu niin painavalta ja tekee minusta sekavan. Tuntuu siltä, että en voi vastata aikani haasteisiin ja kantaa aikuista vastuutani. Maailmanlopun uhka vaikuttaa hyvinvointiini, maailmanloppu varmasti.

Tarvitsemme hyvää kansalaisuutta

Hyvä kansalaisuus on yhteisöllisen elämämme perusta. Se määrittää suhteitamme kaikkiin niihin ihmisiin, joita polkumme varrella kohtaamme. Valinnoillamme kansalaisina on vaikutusta myös toisen ja kolmannen asteen yhteyksiimme. Emme pääse keskinäistä riippuvuutta pakoon asioidessamme markkinoilla taikka käyttäessä ääntämme demokraattisissa prosesseissa.