Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Agora

Mikä HyvinvointiAgora on?

HyvinvointiAgora on Citizen Network Osuuskunnan hyvinvointitoiminnan edistämiseen kehittämä kansainvälinen konsepti – tulevaisuusorientoitunut tori jatkuvalle keskustelulle. Torille kokoontuu yhteisö, joka haastaa osallistujat nostamaan kissat pöydälle, vahvistamaan hyvinvointitoimijoiden sektorirajat ylittävää yhteisymmärrystä ja löytämään kestäviä ratkaisuja hyvinvoinnin rakentamiseen.

HyvinvointiAgoralla olet osa dialogia, joka sanoittaa hyvinvoinnin uuden aikakauden konkretiaa hyvinvointialueiden organisoituessa. Olet mukana keskustelussa, jonka pohjalta tehdään ajankohtaisia nostoja mediaan, sosiaaliseen mediaan ja yhteiskunnan päättäjille koskien hyvinvointialueiden vahvuuksia sekä hyvinvointitoiminnan esteitä ja kehityskohteita.

Digiaikanakin yhteisö kaipaa välittömiä ja kasvokkaisia kohtaamisia. Siksi järjestämme alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä tapahtumia, jotka kokoavat hyvinvointitoimijat rakentamaan siltoja keskustelutoriksi soveltuvaan yhteiseen tilaan. Tuleviin ja menneisiin tapahtumiin voit tutustua täältä.

Citizen Network Osuuskunta, sen jäsenet ja kumppanit järjestävät myös Ratkaisuklinikoita, joilla tuotetaan pienryhmätoiminnan kautta konkreettisia ratkaisuja muun muassa tapahtumissa esiin nousseisiin yritysten, järjestöjen ja julkisten organisaatioiden haasteisiin. Klinikoilla myös valmennetaan hyväksi havaittujen ratkaisujen soveltamiseen kunkin omassa organisaatiossa. Tulevista ja menneistä klinikoista voit lukea täältä.

Keskustelu ja yhteistyö HyvinvointiAgoralla jatkuu tapahtumien ja klinikoiden välillä. Tällöin alustana toimivat sosiaalisen median kanavat Facebook ja LinkedIn, joilla jaetaan tunnustusta tärkeistä ja innovatiivisista hyvinvointiteoista, nostetaan esiin haasteita ja ratkaisuja, luodaan yhteyksiä sekä jaetaan tietoa tulevista tapahtumista ja klinikoista.

Liity mukaan - torilla tavataan!

Tapahtumien maksullisuus vaihtelee sen mukaan, millaiset kulut kukin tapahtuma tuottaa, millaisten kumppanien tapahtumaa järjestetään ja millaiset sponsorit tapahtumalle saadaan.

Riippuen klinikan tavoitteista ja järjestäjätahosta klinikat ovat joko maksuttomia tai maksullisia. Klinikat ovat joko maksuttomia tai maksullisia niiden tavoitteiden ja järjestäjätahon mukaan. Tulevista ja menneistä klinikoista voit lukea täältä.

Agoran tavoitteena on...

Rakentaa
…HyvinvointiAgorasta verkostomainen yhteinen alusta hyvinvoinnin edistämiseksi, hyvinvointialueiden kehittämiseksi, verkostomaisen toiminnanrakentamiseksi ja keskustelun ja yhteistyönjatkamiseksi.
Muodostaa
...ymmärrystä ja tietoa hyvinvointialueiden kehittämiseen liittyvistä vahvuuksista, kehitysalueista ja hyvinvointitoiminnan esteistä. HyvinvointiAgora tuottaa dataa, koosteita, karttoja ja toimintasuunnitelmia, jolla hyvinvoinnin ekosysteemi kehittyy.
Nostaa
...esiin keskusteluun hyvinvointialueiden vahvuuksia, heikkouksia, haasteita ja kehittämiskohtia ja luo kyvykkyyksiä kohdata tulevat hyvinvointihaasteet. HyvinvointiAgora tuo esiin suomalaista hyvinvointityötä, sote-alanosaajia ja organisaatioita sekä meille tärkeitä asioita.