Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Päijät-Häme
2023

Tervetuloa HyvinvointiAgoralle!

Ajankohta

20.10.2023
klo 13

Yhteistyössä

Tapahtuma

Mikä on Päijät-Hämeen hyvinvoinnin tila? Miten se muodostuu? Missä mennään yksilön, yhteisön ja hyvinvointialueen tasoilla? Monenlaiset hyvinvointiin liittyvät ongelmat kietoutuvat vyyhdiksi, josta on hankala saada otetta.

Avataan solmut yhdessä Päijät-Hämeen hyvinvoinnin ekosysteemitapahtumassa Malskissa Lahden keskustassa. Tapahtumassa keskustelemassa mm. Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, Mente-säätiön toiminnanjohtaja Maria Korhonen ja monia muita.

Tapahtuman järjestäjä Citizen Network liittää työskentelymme tulokset HyvinvointiAgoran ekosysteemiin, johon voi liittyä mukaan. HyvinvointiAgora on myös kansallinen ja kansainvälinen verkosto, joten rakennetaan rohkeasti Päijät-Hämeeseen vahvuuksia ja luodaan uusia resursseja alueen hyvinvointitoimintaan monipuolisessa yhteistyössä!

Tule mukaan järjestämään Päijät-Hämeen HyvinvointiAgoraa. Kutsumme mukaan yhteisöjä, jotka haluavat olla mukana rakentamassa Eurooppalaista ulottuvuutta Päijät-Hämeelle yhteistyössä EU:n komission ohjelmien kanssa sekä kansainvälistä yhteistoimintaa.

Ota yhteyttä markus.vahala@citizen-network.org.

Puhujat

Markus Vähälä

Toimitusjohtaja, Citizen Network Osuuskunta

Markus Vähälä on sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden ja kansalaistoiminnan pitkäaikainen kehittäjä. Markus on kehittänyt lukuisia teknologisia ja sosiaalisia innovaatioita ja rakentanut verkostomaista yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Markus Vähälä on luonut Suomeen systeemiseen kehittämiseen, media-alan kehittämiseen, kokeilukulttuuriin ja muutosmuotoiluun perustuvia hyvinvointipalveluja ja ratkaisuja niin järjestöjen, julkisten ja yksityisten yhteisöjen kanssa. Markus tuo yhteen mielenterveyden, inkluusion ja yhteisötyön muutosagentteja ja on aktiivisesti mukana Suomen sosiaali- ja terveysalan rakentamisessa monin eri tavoin.  Markus on Suomeen rekisteröidyn kansainvälisen Citizen Network osuuskunnan perustaja ja toimitusjohtaja. Citizen Network tavoittaa yli 240 organisaatiota ja 800 kehittäjää ympäri maailmaa yli 30 maassa. Osuuskunta tukee kansainvälistä verkostomaista toimintaa mm. yhteisödemokratiaan, perustuloon ja yksilölliseen sekä yhteisölliseen tukeen liittyen.

MariaKorhonen

Toiminnanjohtaja, Mente

Maria Korhonen johtaa toipumista tukevia mielenterveyspalveluita sekä Hyvinvointia edistävää toimintaa Yhteiskunnallisen yrityksen kontekstissa. Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö eli Mente Palvelut on toiminut yli 30 vuotta Sote- ja Hyte-työn parissa kansalaisen mielenterveyden asialla. Menten tavoitteena on lisätä palveluiden käyttäjän ja kuntalaisten elämän ja arjen hallintaa, toimintamahdollisuuksia sekä osallisuutta. Mente on Sociala Oy:n etuosakas ja uuden ajan työllistäjän EskoTyö Oy:n osakas. Mente edistää yhteiskunnallisten yritysten ja järjestöjen toimintamahdollisuuksia Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton SSYK jäsenenä. Maria on kiinnostunut arvopohjaisen liiketoiminnan ja yritysvastuun kehittämisestä,  sosiaali- ja terveyspalveluiden aidosta monituottajuudesta sekä palveluiden kustannusvaikuttavuudesta.

SirpaPietikäinen

Europarlamentaarikko

Sirpa Pietikäinen on suomalainen europarlamentaarikko vuodesta 2008. Hän on toiminut jo pitkään hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa ja maailmalla. Sirpa on tehnyt yhteistyötä Citizen Networkin kanssa perustulomallin edistämiseksi UBI Lab Finlandin kautta. Sirpan mielestä jokaisella on oikeus elää oikeusvaltiossa, jossa toteutuvat demokratia, moniarvoisuus, kansalaisten perusoikeudet, vapaus, syrjimättömyys, tasa-arvo ja hyvän elämän edellytykset, kuten kohtuullinen toimeentulo, laadukas koulutus, kehittyvä, tarpeisiin vastaava terveydenhuolto sekä oikeus hyvään hoivaan saavutettavine palveluineen. Nämä EU:n on taattava kaikille kansalaisilleen asuinpaikasta riippumatta.

JukkaKyhäräinen

Jukka Kyhäräinen on työskennellyt kehittämistehtävissä mm. Helsingin yliopistossa, tele- ja IT-alan yrityksissä ja valtiolla. Vuodesta 2016 hän on työskennellyt public-private digitaalisten ekosysteemien aiheissa. Nyt UM:ssä hän pyrkii sujuvoittamaan ulkomaisten työntekijöiden maahantuloa digitaalisin keinoin yli organisaatio- ja maiden rajojen. ”Yksin voi edetä nopeasti, yhdessä pääsee pidemmälle”, voisi olla hänen mottonsa. Kiinnostuksen aiheena on mm. se miten voisimme yhdessä edistää ihmiskeskeistä tulevaisuutta ja digitalisaatiota siten, että pääsemme aiempaa merkittävämpiin ja vaikuttavampiin tuloksiin.

Ohjelma

Klo

Tilaisuus

13.00

Tapahtuman avaus

Toimitusjohtaja Markus Vähälä, Citizen Network Osuuskunta

13.15

Sosiaalinen Eurooppa ja hyvinvointitalous

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen

13.45

Yhteistyöllä kohti vaikuttavampia ihmiskeskeisiä palveluja

Hankejohtaja Jukka Kyhäräinen, Ulkoministeriö
Virtual Finland -hanke

Keskustelua

14.30

Kahvitarjoilu ja työskentelyä Agoralla

15.00

Yhteiskehittämistä vai byrokratiaa?

Maria Korhonen, Mente Palvelut

15.45

Päätössanat

Toimitusjohtaja Markus Vähälä, Citizen Network Osuuskunta

16.00

Tapahtuman päätteeksi yhteiskuva

Agora

HyvinvointiAgora on Citizen Network Osuuskunnan hyvinvointitoiminnan edistämiseen kehittämä kansainvälinen konsepti – tulevaisuusorientoitunut jatkuvan keskustelun alusta, joka haastaa osallistujat nostamaan kissat pöydälle, vahvistamaan hyvinvointitoimijoiden sektorirajat ylittävää yhteisymmärrystä ja löytämään kestäviä ratkaisuja hyvinvoinnin rakentamiseen.

Hyvinvointialan yrittäjä, yritysjohtaja, osuustoimintajohtaja, järjestöjohtaja, asiantuntija, liiketoiminnan kehittäjä, päättäjä ja kaikki aiheesta kiinnostuneet, olemme iloisia voidessamme kutsua sinut ja organisaatiosi HyvinvointiAgoralle. Osallistumalla HyvinvointiAgoralle kuuletkin moniäänisen tilannekuvauksen hyvinvointitoiminnasta ja sen eri toimintamalleista Suomessa, muodostat itsellesi sekä organisaatiollesi tärkeitä suhteita ja olet mukana hyvinvointiin liittyvien markkinoiden toiminnan kehittämisestä, sosiaalisten innovaatioiden synnyttämisestä ja julkisten palveluiden tehostamisesta käytävässä keskustelussa.

Lokakuun tapahtumaan osallistumalla sinä ja organisaatiosi olette tärkeä osa dialogia, joka sanoittaa hyvinvoinnin uuden aikakauden konkretiaa hyvinvointialueiden organisoituessa. Olette mukana keskustelussa, jonka pohjalta tehdään ajankohtaisia nostoja mediaan, sosiaaliseen mediaan ja yhteiskunnan päättäjille koskien hyvinvointialueiden vahvuuksia sekä hyvinvointitoiminnan esteitä ja kehityskohteita.

Keskustelu ja yhteistyö HyvinvointiAgoralla jatkuu myös tapahtuman jälkeen. Alustalla kehitetään hyvinvointialueiden toimintaa sekä erilaisten hyvinvointitoimijoiden verkostoja ja yhteistoimintaa. HyvinvointiAgoralla kuulet ja luet muista aihetta käsittelevistä tapahtumista. Saat myös kutsuja Citizen Network Osuuskunnan ja sen kumppanien järjestämille Ratkaisuklinikoille, joissa tuotetaan systemaattisen pienryhmätoiminnan kautta konkreettisia ratkaisuja ajankohtaisiin yritysten, järjestöjen ja julkisten organisaatioiden ongelmiin.

HyvinvointiAgora2022 järjestettiin lokakuussa upeassa Astoria-salissa